Y Cacwn
2.5 - 3 blynedd

Play Video

Gwybodaeth am yr ystafell

Mae ystafell y Cacwn yn gofalu am fabanod 2.5 -3 mlwydd oed. Mae’r ystafell yn ofod mawr agored sy’n gynnes a chartrefol, gan gynnwys ethos cartref oddi cartref. Mae gan y plant fynediad uniongyrchol i’r ardal chwarae awyr agored drwy gydol y dydd i chwarae gyda theganau awyr agored, dringo, rowlio a rhedeg o gwmpas, ac archwilio.

Mae ystafell y Cacwn yn dilyn trefn ddyddiol sy’n caniatáu i’r plant brofi ystod eang o brofiadau chwarae a dysgu, yn ogystal â’r Dull Chwilfrydig™.

Beth arall ddylech chi ei wybod?

Yn ystafell Y Cacwn ceir cymhareb o 1 oedolyn i bob 4 plentyn. Mae pob ymarferydd gofal plant yn gymwys i Lefel 3 o leiaf, a llawer o’n staff wedi cymhwyso i Lefel 5. Rydym yn meithrin partneriaethau cadarnhaol gyda rhieni, gan roi cymorth a chyngor ar dwf a datblygiad eich plentyn, gan gyfathrebu â rhieni drwy gydol y dydd trwy’r Ap Seesaw.

Mae’r tîm yn cael ei arwain gan Uwch Nyrs Feithrinfa. Anogir y plant yn ystafell y Cacwn i chwarae gyda’i gilydd, datblygu cyfeillgarwch a dysgu sut i fynegi eu hunain. Rydym yn darparu cyfleoedd i lenwi eu dyddiau gyda phrofiadau dysgu gan ddefnyddio ystod eang o weithgareddau sy’n cynnwys tywod, chwarae hydrin, llyfrau, chwarae gyda blociau, chwarae arbrofol, chwarae rhan a symud.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth?

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 267159

E-bost

toybox@cambria.ac.uk

Amseroedd agor

Dydd Llun
8:00am – 5:45pm

Dydd Mawrth
8:00am – 5:45pm

Dydd Mercher
8:00am – 5:45pm

Dydd Iau
8:00am – 5:45pm

Dydd Gwener
8:00am – 5:45pm

Dydd Sadwrn
AR GAU

Dydd Sul
AR GAU

Galeri'r Feithrinfa